“Voor mij was de Cleansing Stream basiscursus echt een kers op de taart.
Sinds ik in november 2015 tot levend geloof ben gekomen, stond mijn leven in het teken van bevrijding, herstel en genezing samen met Jezus. Jezus heeft deze jaren al voor heel erg veel herstel gezorgd op alle 3 de bovengenoemde punten. Toch blijft er altijd nog meer herstel mogelijk. Zo vond ik het zelf heel erg prettig dat de basiscursus begon met 4 zaterdagochtenden waar we theorie kregen en dat we daar thuis mee aan de slag konden gaan. Bezig zijn in het woord vond ik zelf erg prettig en ook in gebed gaan met onze Vader. Ik heb hier bijvoorbeeld echt een openbaring gekregen over de afwijzing waar ik mee worstelde in mijn leven, namelijk dat het al bij mijn geboorte is ontstaan.

Tijdens de retraite kreeg ik, zonder dat ik het gedeeld had met de bidder(s), bij verschillende blokken bij verschillende bidder(s) hetzelfde van onze Vader te horen: Psalm 139:15-16. Deze 2 verzen hebben mij zo geholpen om de pijn van afwijzing die bij mij ontzettend diep zat te herstellen. Heel af en toe merk ik dat het nog even terug komt…Maar dan grijp ik meteen terug naar de psalm, waar ik zoveel steun aan heb.
Bij ieder blok tijdens de retraite heeft God mij dingen gegeven, waar ik nu nog ontroerd van kan raken, gewoon hoe een liefdevolle Vader wij hebben. Met name dat een bidder plaatsvervangend vergeving vroeg voor een persoon in mijn leven die mij veel pijn heeft gedaan, vond ik zo bijzonder en deed mij ook erg goed. Dat moment vergeet ik nooit meer.

Maar in alle blokken gebeurden zo’n mooie dingen, zo was er ergens op de zaterdag een blok van woorden hebben kracht. Tijdens dit gebed kwam ik erachter dat mijn rolstoel waar ik al 9 jaar in zat mijn gevangenis is. Aangezien Jezus oa gekomen is om aan gevangenen vrijlating te geven, voelde het voor mij op dat moment dat Jezus mij vrijlating ging geven, maar wanneer dat was nog de vraag. Voor Jezus een weet en voor mij een vraag. Na dat gebed voelden mijn benen wel al een stuk vrijer, maar ik kon nog niet lopen. Tot het laatste blok, het genezingsblok. Degene die voor mij ging bidden, vroeg: ‘Peggy waar wil je allemaal genezing voor hebben?’ Ik noemde een hele waslijst op wat ik aan lichamelijke klachten had, het waren wel 10 punten die ik opnoemde en als laatste noemde ik: ‘en lopen’. Degene die
voor mij bad zei dat we ons eerst zouden richten op de Heer. Mijn pleegmoeder mocht mij zalven….Wat voor mij ook heel erg bijzonder was.

Daarna gingen we bidden. Tijdens het gebed kreeg ik te horen van de bidder: ‘ik zie je huppelen’, waarop ik meteen antwoordde: ‘ik zie mezelf ook huppelen’. ‘Oké dan gaan we ons nu weer eerst opnieuw op de Heer richten. Ik kreeg te horen: ‘U leert me lopen op het water’. Zo heb ik mijn eerste stappen gezet, na 9 jaar in een rolstoel gezeten te hebben. Er kwam gejoel en geapplaudisseer vanuit de zaal, maar ik zeg: ‘Heer Jezus, U leert me lopen op het water, ik wil geen Petrus zijn, ik wil me richten op U, ik hoor straks wel wat er in de zaal is gebeurd. Ik wil me nu eerst op U richten want U leert me lopen op het water’. Zo heb ik opdat moment mijn eerste 30 meter
gelopen sinds 9 jaar.

Alle eer voor Koning Jezus voor weer verder herstel!”

Peggy van Beek