CSN gaat uit van het principe dat ‘genezing en bevrijding’ op zich geen doel is, maar dat het ingebed behoort te zijn in discipelschap voor blijvende vrijheid in Christus.

Geef een reactie