CSN gaat uit van het principe dat ‘genezing en bevrijding’ op zich geen doel is, maar dat het ingebed behoort te zijn in discipelschap voor blijvende vrijheid in Christus.