Cursusinhoud


 

 

 

 

 

 

Het programma van de Coachtraining duurt 2 jaar.
Het berust op 3 pijlers: onderwijs, training en doorgeven.

Onderwijs

In deze 2 jaar bestudeer je zelf aan de hand van het uitgereikte onderwijsmateriaal (werkmap, mp3 downloads, instructie dvd’s en boeken) de volgende thema’s:
1. Jezus Christus de Bevrijder
2. De heilige levenswandel
3. Het hart van een dienstknecht
4. Het bloed van Jezus
5. De Naam van Jezus
6. Het zwaard van de Geest
7. Bidden in de Geest
8. De oproep tot voorbede
9. Geestelijke strijd
10. Basis van de bevrijdingsbediening
11. Engelen en demonen
12. Een christen onder een vloek?
13. Occulte belasting
14. Goddeloze verbonden
15. Negatieve zielsverbintenissen
16. De kracht van vergeving
17. Lichamelijke genezing
18. Zalven met olie
19. Handoplegging
20. Innerlijke genezing
21. Gebed en vasten
22. Onder autoriteit en in je autoriteit staan
23. Je plaats in je kerk
24. De cursist interviewen o.l.v. de Heilige Geest
25. Indrukken, beelden en profetie

Training

Eenmaal per maand komen de 1e en 2e jaars coaches regionaal bij elkaar om in teams praktisch getraind te worden.
Je wordt getraind om in verschillende taken te functioneren, zoals bijv. teamleider, bemoediger of voorbidder . We hanteren twee verschillende bedieningsmodellen: teamgebed en één op één bedieningsgebed. Deze praktijkmodellen pas je later toe tijdens de Cleansing Stream retraites en kun je vervolgens gebruiken in je eigen gemeente.

Doorgeven (in de praktijk-bedieningsavonden, de retraites en de lokale kerk)

Tijdens de Cleansing Stream retraites, die gedurende de 2 cursusjaren gehouden worden, word je getraind in geestelijke strijd. Wanneer je er praktisch gezien “klaar voor bent” bedien je op de retraite de Basiscursisten d.m.v. gebedsbediening. Dit gebeurt in overleg met de leiding van CSN én je kerk. Wanneer je toestemming krijgt van de leiding van je kerk, begeleid je tevens de cursisten uit je eigen gemeente en kun je hen dienen in bevrijding en reiniging volgens de aangeleerde modellen.
Ook na het afronden van de training kun je door CSN gevraagd worden om te dienen op de Cleansing Stream retraites.

De diverse bijeenkomsten per jaar voor de coaches op een rij:

  • Training 1 x per maand (8 x per jaar);
  • Elk seizoen (voor- en najaar) minimaal 2 van de 4 maandelijks “live” gegeven seminars voor de Basiscursisten om te dienen in voorbede;
  • Elk seizoen (afhankelijk van je kerk) tussentijdse bijeenkomsten – ongeveer 4 x per seizoen – voor de Basiscursisten om ze als coach te begeleiden;
  • Elk seizoen (afhankelijk van je kerk) les 5 voor de Basiscursisten, die in ongeveer 8 weken wordt uitgewerkt in de lokale kerk onder leiding van een coach;
  • Twee keer per jaar (voor- en najaar) de tweedaagse retraite, waar je – geleidelijk aan en in overleg met CSN en je gemeenteleiding – functioneert in voorbede en/of in bedieningsgebed.

Let op: als je maar één keer de Basiscursus hebt gevolgd, maak je de eerste retraite tijdens de Coachtraining nog een keer mee als cursist.

Bij aanmelding voor de Coachtraining wordt alleen de voorjaarsretraite meegenomen. In het najaar dient apart ingeschreven en betaald te worden voor de najaarsretraite.Openen als PDF document | Printen