Cleansing Stream Ministries Nederland en de ANBI-beschikking

ANBI2Vanaf begin 2008 zijn giften alleen aftrekbaar voor de belasting als de gift wordt gedaan aan een instelling die een ANBI-beschikking van de Belastingdienst heeft ontvangen (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling).

Wij als Cleansing Stream Ministries Nederland hebben een ANBI-beschikking gekregen van de Belastingdienst.

Ons Rechtspersonen – en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is: 811216639

Het KvK nummer van Cleansing Stream Ministries Nederland is: 24340053

Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:  https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken

De leden van het bestuur van Cleansing Stream Ministries Nederland zijn onbezoldigd.

Doelstelling

Cleansing Stream stelt zich, in nauwe samenwerking met de plaatselijke kerk, ten doel christenen te helpen d.m.v.  programma’s die het proces van discipelschap ondersteunen.
De cursussen zijn gericht op geestelijke groei, herstel en vrijheid. Daarvoor heeft CS drie pijlen op haar boog: de Basiscursus, de Coachtraining en het speciale jeugdprogramma Splash! In de programma’s staan de Bijbel en praktische discipelschap centraal.

Instelling: Cleansing Stream Ministries Nederland.
Vestigingsplaats: Sterrenlaan 8, Puttershoek
E-mailadres: kantoor@cleansingstream.nl
Telefoonnummer: 06-40748396

ANBI documenten

Samenstelling van het Bestuur van Cleansing Stream Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2022

Begroting 2022

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021 in het kort

Privacyverklaring