Als een stroom die schoonspoelt


Aanvankelijk maakte de gebedsbediening onderdeel uit van elke plaatselijke kerk. Maar ergens onderweg heeft de kerk zich uit deze essentiële bediening teruggetrokken, mede door de opkomst van het humanisme en seculiere zelfhulpprogramma`s. De bevrijdingsbediening werd afgedaan als iets voor bijgelovigen en onwetenden. 

Maar reddend geloof is ons niet alleen gegeven opdat we wederom geboren worden, maar ook om ons te bevrijden van de rest van de kracht van de zonde. Dit boek wil ons daarom helpen ten volle te beseffen wat Hij ons gegeven heeft.

Waar het om gaat is discipelschap. Dat mensen die de Redder kennen, leren hoe ze de vijand kunnen overwinnen en vervolgens anderen laten zien hoe zij hun geloof in Jezus in overeenstemming kunnen brengen met de vrijheid die Hij aan het kruis voor hen heeft bewerkt.

In dit boek geeft Chris Hayward je het benodigde gereedschap om in de kerk een effectieve, betrouwbare gebedsbediening in te stellen, die gevangen zielen zal bevrijden en Gods plannen in mensenlevens zal bevorderen. Het geeft zeer goede tips maar ook waarschuwingen voor scheefgroei en onbalans m.b.t. de bediening van bevrijding!

 

Leiders kunnen het boek  bij ons bestellen voor € 12,95 exclusief de portokosten.Openen als PDF document | Printen