Graag bevelen wij Cleansing Stream aan als een doeltreffende Bijbelse weg voor discipelschap en bevrijding.  In ons persoonlijk leven en bij velen in onze gemeente hebben wij mogen ervaren dat God de cursus gebruikt heeft om in de vrijheid te gaan staan, die duur gekocht en betaald is door onze Here Jezus Christus. Om echt te gaan geloven wat Gods Woord zegt over onze identiteit in Christus, over de vrijheid die God door Zijn Zoon bewerkt heeft en welk doel God heeft voor zijn kinderen, is voor ons levensveranderend geweest.

De Bijbel is duidelijk over de geestelijke strijd die gaande is; dat wordt in de cursus ook benoemd (Ef. 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten)(vertaling: NBG). Maar we ervaren het als een enorme zegen, dat je geleerd wordt om je niet in de eerste plaats te richten op de boze, maar op Jezus Christus Zelf, door gehoorzaamheid en toewijding aan Gods Woord, door de leiding van de heilige Geest en door gebed.

Efeze 1:16. Ik bid altijd voor u en 17. dan vraag ik de God van onze Here Jezus Christus (de Vader die alle eer verdient) u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en Hem door en door zult kennen. 18. Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u iets zult zien van de heerlijke toekomst, waarvoor u geroepen bent. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al Zijn kinderen heeft klaarliggen. 19. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is, die God ter beschikking stelt aan ons die in Hem geloven. 20. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. (vertaling: Het Boek)

Albert en Gusta Bouwman,
oudsten in Evangelische Gemeente de Brandaris te Rotterdam