Henk Rothuizen


Als voorganger heb ik lange tijd geworsteld met de manier waarop ik probeerde mensen te helpen. Je hoopt mensen op te bouwen door de wekelijkse preek, studies, gebed en uiteraard aanbidding. Toch schoot ik voortdurend tekort en liep ik tegen mijzelf op door het feit dat sommige mensen voortdurend terugvielen in hun zonden of gebondenheden en niet echt vrijkwamen. Dat riep de behoefte op voor een diepere pastorale aanpak. Hoewel ikzelf uit pinksterkringen kom, vermeed ik aanvankelijk de realiteit van demonen en gebondenheid. Ik wist dat het er was en zo nodig stapte ik er dan ook in, maar mijn voorkeur ging uit naar een “zachtere” aanpak van het pastoraat.

Totdat ik naar de bediening van Jezus ging kijken. Als Jezus zo vaak oog in oog kwam te staan met de realiteit van demonen, waarom liep ik er dan omheen? Een van mijn redenen was dat het mij aangeleerde model zo weinig vrucht voortbracht en tijden van bediening eerder uitputtingsoorlogen waren dan zegeningen. In het pastoraat, waarbij ik van een counselingmodel uitging, confronteerde ik demonen wanneer deze zich begonnen te manifesteren. Met als resultaat: soms doorbraken, maar vaak alleen maar tijdelijke doorbraken, met latere terugval en uiteindelijk het zien vertrekken van een mens die je niet hebt kunnen helpen.

Dus ben ik op zoek gegaan naar betere modellen met een inhoud die rondom discipelschap is opgebouwd en een praktijk, die ten dienste staat van de gemeente en haar leiderschap en een Bijbelse kennis die de geestelijke strijd niet ontkent of vervlakt, maar juist aanscherpt en versterkt.

In de gemeente van Jack Hayford, die ik beschouw als mijn geestelijke vader, kwam ik in contact met Scott Bauer, de senior pastor van The Church On The Way in Van Nuys, die de verantwoording heeft over de Cleansing Stream bediening. En daar ontdekte ik een model van een bevrijdingsbediening, dat eerst een goede basis van discipelschap neerlegt, zodat een komende bevrijding blijvend kan zijn.

Verder ontdekte ik in Cleansing Stream een bediening, waarin niet “het bevrijden” centraal staat, evenmin als “kennis over demonen”. Ik zag een bediening waar de mens, de geliefde focus van Jezus, het enige object van groei en meerwaarde is.

Tenslotte kenmerkt het Cleansing Stream studiemateriaal zich door zo veel grondige en praktische lessen over het Koninkrijk van God, dat ik de Cleansing Stream Basiscursus en de Coachtraining van harte aanbeveel aan iedere voorganger, die zijn kudde in de vrijheid van God wil zien functioneren.


Henk Rothuizen,
Voormalig voorganger van The Church On The Way
Initiatiefnemer van Cleansing Stream Nederland
Afdelingshoofd Nazorg bij de E.O.Openen als PDF document | Printen