Veel mensen dragen in hun nieuwe leven in Christus overblijfselen van voorbije zaken met zich mee. Soms betreft het zaken, waarmee christenen worden geconfronteerd, die zo verweven zijn met een gebondenheid uit hun verleden dat een duidelijke bevrijdingsbediening moet worden uitgeoefend. Bevrijdingsbediening maakt al meer dan 35 jaar deel uit van mijn eigen bediening.
Vaak beginnen mensen zich ongemakkelijk te voelen, wanneer ze te maken hebben met het rijk der duisternis. Dat is volkomen begrijpelijk. Sommige gemeenteleiders zijn terughoudend over dit onderwerp vanwege de onreinheid die in de rivier van mogelijke zegen is terechtgekomen. Maar er is wel degelijk een rivier van zegen die God gebruikt tot reiniging. We noemen deze bediening “Cleansing Stream Ministries“.

Wij geloven dat het onderwijsmateriaal betrouwbaar en Bijbels is.

De bevrijdingsbediening hoort vooral plaats te vinden in de plaatselijke gemeente, onder leiding van getrainde mensen. Mensen die begeleid en aangestuurd worden door hun eigen voorganger.

Cleansing Stream is een betrouwbare bron van training en we vertrouwen dat deze u ten dienste zal staan, met wijsheid zal worden toegepast en een instrument tot zegen en vruchtbaarheid in uw gemeente zal worden.

God zegene u en moge Cleansing Stream Ministries een deel zijn van Zijn zegen in uw leven.

Dr. Jack Hayford,
voorganger en oprichter van The Church on the Way, initiatiefnemer van Cleansing Stream Ministries USA.