Het doel van elke gemeente is om mensen kennis te laten maken met Jezus en hen vervolgens te helpen groeien naar geestelijke gezondheid en volwassenheid.
Het Cleansing Stream programma vervult, binnen dat groeiproces, al sinds enige jaren een sleutelrol. Omdat in het materiaal ‘bevrijdingspastoraat’ en ‘discipelschap’ consequent hand in hand worden aangeboden, zijn de ‘resultaten’ op langere termijn belangrijk toegenomen.

Mensen worden enerzijds aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, terwijl ze anderzijds hulp en ondersteuning ontvangen vanuit een op deskundige wijze geleide groep.

In een gemeente waar mensen tot geloof komen is een gedegen route naar bevrijding geen overbodige luxe. Het Cleansing Stream programma bleek hierin voor Rafaël Amersfoort een gouden greep.

Richard & Jannie Klomp,
voorgangers Rafaël Amersfoort