Nadat een aantal gemeenteleden de Cleansing Stream Basiscursus hadden gevolgd, heeft ons oudsteteam een gesprek gehad met Peter Dijkstra. Daaruit kwam naar voren hoe Cleansing Stream Nederland deze cursus, die discipelschap ondersteunt, in samenwerking met de gemeente wil geven. Zoals Peter vaker zegt: “God werkt overal, maar Hij bouwt door de gemeente.” Voor mijn vrouw Linda en mij was dat een stimulans om ook zelf de Basiscursus te gaan volgen.

De cursus stimuleert je om de Bijbel te gaan lezen en die toe te passen op je leven. Het geeft je handvatten om te groeien in je geloof, om verkeerde dingen op te ruimen en verkeerde patronen te doorbreken. In de terugkomavonden deel je met elkaar hoe je de cursus ervaart. Dat leidt vaak tot diepgaande, persoonlijke gesprekken en bijzondere gebedsmomenten.

De cursus mondt uit in het retraiteweekend. Lofprijzing, voorbede en bevrijding vinden daar plaats. Verschillende deelnemers uit onze gemeente omschreven de retraite als een warm bad. Warm, omdat je je er aanvaard en geborgen voelt. Bad, omdat het schoon maakt.

Linda en ik bevelen deze cursus van harte aan. Of je nu pas bekeerd bent of al langer met de Heer op weg, het is een goede cursus om te volgen.

Linda en Jaap Fijnvandraat,
Jaap is oudste in de Vergadering Eindhoven